Naziv operacije: FE Remos

Remos Novo mesto, d.o.o. je na strehah skladiščno-proizvodnih prostorov na naslovu Livada 21, Novo mesto, postavil sončno elektrarno skupne vršne moči 516,12 kWp.

Objekt je v lasti podjetja Remos Novo mesto, d.o.o. in priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo v novo sončno elektrarno se je investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis je investitor pridobil finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispevala k ohranjanju narave, dvigu okoljske osveščenosti, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončne elektrarne na strešni površini skladiščno-proizvodnih prostorov pomeni tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja. Na letnem nivoju je pričakovano zmanjšanje emisij CO2 240,10 ton. Planirana letna proizvedena energija iz obnovljivih virov energije (OVE) je 539,15 MWh. Planiran delež energije iz OVE v celotni porabi je 35%. Letna poraba znaša ca. 140 MWh.

Izvedbena dela so potekala med septembrom 2022 in decembrom 2022, sončna elektrarna pa bo predvidoma začeli obratovati v decembru 2022.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Povezava do spletne strani EU Skladi: www.eu-skladi.si